Her er det flest lærere per elev i Indre Østfold: – Føler at jeg strekker til som lærer

På Skjønhaug skole er det over dobbelt så mange elever per lærer enn det er på Havnås. Slik er forskjellene i lærertettheten i Indre Østfold for skoleåret 2019-2020.