Her bygges det ny hovedinnkjøring til nye Ski stasjon

Forrige gang var det kommunen som hadde ansvaret for at lysreguleringen i Vestveien kom opp, nå er det Bane NOR som har behov for grave seg ned i veibanen.