Elevrådsleder sier mange unge sliter – likevel har kommunen færrest dager med helsetilbud på skolene

Under 20 har kartlagt hvor ofte helsesykepleiere, psykisk helsearbeidere og sosiallærere er på videregående- ungdomsskolene. Resultatene viser store forskjeller. Størrelsene på skolene kan påvirke hvor stort behovet for helsepersonell er.