Sykehusstreiken fortsetter

Nytt sykehus: Mandag 2. november åpner Sykehuset Østfold Kalnes. Da får de fødende igjen tilbud om bruk av lystgass.

Nytt sykehus: Mandag 2. november åpner Sykehuset Østfold Kalnes. Da får de fødende igjen tilbud om bruk av lystgass. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Meklingen mellom partene i sykehusstreiken førte ikke fram, og streiken fortsetter.

DEL

DRAMMEN: Fortsatt er 42 ansatte, hvorav 38 leger, i streik i Vestre Viken. Ved Drammen sykehus streiker 12 leger. Totalt har akademikerne har nå 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus.

Fra torsdag trappes streiken, som nå er inne i sin femte uke, opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus. Konflikten trappes ytterligere opp mandag. Da vil til sammen 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger på 15 sykehus være i streik.

Forverring av tillitskrisen

– Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehusene fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

– Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må være basert på et kollektivt system. På denne måten rokker Spekter ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Forsøkt å imøtekomme

Tonen er uforsonlig, også fra arbeidsgiversiden:

– Spekter og helseforetakene har også i dag forsøkt å imøtekomme Legeforeningens krav om kollektivt vern ved utarbeidelse av arbeidsplaner. Dette har ikke ført fram. Vi beklager derfor at Legeforeningen velger å fortsette streiken som nå berører flere tusen pasienter. Helseforetakene er ansvarlig for pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet for legene og kan ikke delegere dette ansvaret til tillitsvalgte i Legeforeningen, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Mange pasienter rammes

Mandag informerte Veste Viken om at minst 650 pasienter var blitt berørt av streiken.

– Etter at streiken ble trappet opp tirsdag 27. september har antall pasienter som er berørt av streiken økt. Også barn som er henvist til Ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus med mindre alvorlige tilstander, må vente lengre på å få time, sa direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.

Fakta om sykehusstreiken

 • Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om arbeidstidsordningene i sykehus.
   
 • 194 medlemmer av Akademikerne gikk ut i streik onsdag morgen etter at meklingen med Spekter ikke førte fram.
   
 • Streiken berører Oslo universitetssykehus (OUS), Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset.
   
 • Streiken ble trappet opp fredag med 119 ansatte ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital.
   
 • Ni leger ved Drammen sykehus er tatt ut i streik fra fredag
   
 • De streikende omfatter leger og andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.
   
 • Striden handler om legenes arbeidstidsordninger. Spekter ønsker å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser for landets sykehusleger, noe Legeforeningen nekter.

  ©NTB

Artikkeltags