[Nettavisen:] – Nå peker mange piler i riktig retning for ungdommen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

Tirsdag presenterte Granlund tallene fra rapporten Utviklingen i norsk kosthold, Helsedirektoratets årlige tilstandsrapport om forbruket av matvarer og hvordan kostholdet utvikler seg over tid.

Mindre sukker – mer grønt

I henhold til rapporten, peker pilene i riktig retning for norsk ungdom: De spiser mindre godteri, drikker mindre brus og spiser mer grønt. Gruppen av 15-åringer som spiser godteri fem ganger i uken eller mer, har minsket kraftig siden 2014. Blant guttene er den redusert med 32 prosent, mens den er redusert med 14 prosent blant jentene. I tillegg drikker de mindre brus.

Samtidig spiser ungdommen mer grønnsaker: Andelen 15-årige gutter som spiser grønnsaker hver dag har økt med 14 prosent siden 2014, og andelen jenter som spiser grønt daglig har økt med 17 prosent.

Økning av fedme og overvekt

Men til tross for sunnere kostholdsvalg blant tenåringene, ser vi samtidig en økning i andelen ungdom med overvekt og fedme.

Ny forskning viser økende BMI blant ungdom på sesjon, og tendensen i rapporten er klar: De som kommer fra bygda er tyngre enn de som kommer fra de store byene

Ifølge Folkehelsesinstituttet har andelen barn med overvekt og fedme vært stabil de siste årene for barn, men er litt økende blant ungdom.

Tall fra de nasjonale kartleggingsstudiene av fysisk aktivitet, UngKan1 og UngKan2, viser at andelen 15-åringer med overvekt og fedme økte fra 2005 til 2011. Mens 14,6 av guttene hadde overvekt eller fedme i 2005/2006, lå tallet på 17,2 prosent i 2011. Blant jentene økte prosentandelen fra 12,7 prosent til 16 prosent.

– Vi vet egentlig ikke nok om hvorvidt andelen overvekt og fedme blant norsk ungdom øker veldig, men den er i alle fall ikke synkende, slår Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, fast overfor Nettavisen.

– Tør ikke rope hurra

Hjelmesæth er gledelig overrasket over utviklingen i norsk kosthold, og synes det er svært positivt at ungdom ser ut til å spise mindre sukker og mer grønt.

– Det er kosthold som er hovedårsaken til overvekt og fedme generelt, også blant ungdom. Fysisk aktivitet er også viktig, men det er kostholdet som er avgjørende for utvikling av overvekt og fedme, sier Hjelmesæth.

Men til tross for positiv utvikling blant ungdom, tør ikke Hjelmesæth å starte feiringen helt ennå.

– Jeg tør ikke rope hurra før vi ser resultater, for fedmeutviklingen har absolutt ikke snudd. Jeg føler meg ikke sikker på at denne kostholdsendringen blant ungdom vil gi en reduksjon i forekomsten av fedme, fordi vi vet ikke hvem av ungdommene som spiser mindre sukker og mer grønt. Det kan jo være at det er de som i utgangspunktet er lite disponert for fedme som tar de sunne valgene, sier Hjelmesæth, og fortsetter:

– De som faktisk er disponert for overvekt og fedme lever fortsatt i et fedmedisponerende samfunn hvor de har stor tilgang på kaloririk og energitett mat. Og de vil fortsatt være i risikogruppen.

Generelt i befolkningen har pilene bare gått i én retning i over 30 år: Oppover. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viste nylig at mellom 60 og 70 prosent av nordmenn er overvektige. Tallene er i samsvar med en rekke andre undersøkelser, blant annet forårets rapport fra Folkehelseinstituttet som viste at normalvektige i Norge nå er i mindretall.