Flere kommuner uttrykker bekymring for kapasiteten på Sykehuset Østfold

Artikkelen er over 2 år gammel

– Kapasiteten på Kalnes synes å være mindre enn på sykehusene ellers i landet, noe som kan gi en større risiko å legge pasientene inn på Kalnes, sier Gro Gustavsen, kommunalsjef i Moss.