Slått ned på restaurant – var bevisstløs i 15-20 sekunder

En lang fengselsstraff venter nå for en kar i 50-årene.