Kastet barnestol på samboeren og dunket hodet hennes i gulvet slik at hun mistet bevisstheten

Snakket kvinnen ned alvoret i saken og tok på seg mye av skylden selv?