Forsøkte å stikke av med ambulanse mens personellet behandlet en pasient

Den fulle mannen flyttet girspaken fra park til drive, men han klarte ikke å få av håndbrekket.