Ungdommer ringte på dører – en ble slått og truet med å bli kastet ned på jernbanen

Det ble ringt på døren og banket på vegger og vinduer. Gjenstander ble også kastet inn i garasjen.