Nektet å akseptere dommen i tingretten – det lønte seg

Ankemulighetene i rettssystemet er et system en ikke skal kimse av.