Råkjørte på motorsykkel gjennom tunnel på Vestlandet

54 km/t over lovlig hastighet er ganske mye.