Litt trang parkering førte til heftig krangel, tre slag og blod fra leppa

Vær nøye med hvordan du parkerer. Alternativet kan bli problematisk.