Selgeren fikset selv det elektriske anlegget i boligen – ble dyrt da ny eier oppdaget hva som var blitt gjort

Ingen tvil om at arbeidene var utført av ufaglærte hender.