Hege brukte 30.000 av egne penger for å asfaltere den kommunale veien

Med tunge biler dundrende forbi soverommet var nok, nok for Hege Gundersen Sørby. Hun asfalterte den kommunale veien selv.