Hater ikke Sverige, men ber folk åpne øyene sine: – Det kan bli mindre trivelig å bo her

Åpningen av grensehandel til Sverige har skapt enorm debatt. En som har engasjert seg er lokalpolitiker Erik Unaas i Høyre.