Hasjsmugler kan ha tabbet seg ut da han forklarte seg

For en snau måned siden fattet tollerne interesse for en passasjer om bord på en Nettbuss.