Lederen i motorsykkelklubb kom til Askim med to bager fulle av hasj – han visste ikke hva politiet gjorde samtidig

En Askim-mann strakk seg langt for å bli medlem av enprosentsklubben.