Alt fra små vikariater til fulltidsjobber er blant de 17 ledige stillingene på Askim- og Mysen videregående skoler. Fredag morgen, 24. mars, gikk startskuddet for «Den store lærerjakten», organisert av Viken fylkeskommune.

– Vi ønsker å vise vei med en fremtidsrettet videregående skole, hvor engasjerte lærere vil være en viktig del av utviklingen. Som lærer i Viken fylkeskommune vil du ha en trygg jobbsituasjon, selv om fylkeskommunen deles opp i 2024, sier Jan Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

På Askim videregående skole er 11 stillinger lyst ut, med én stilling i OT-klassen, to stillinger i idrettsfag og kroppsøving, fire stillinger i språk og samfunnsfag, én stilling i realfag, én stilling i helse- og oppvekstfag, én stilling i informasjons- og datateknologi, og én stilling i salg, service og reiseliv.

På Mysen videregående skole er fem stillinger lyst ut, med fire stillinger i realfag på skolen og én stilling i realfag på Indre Østfold fengsel.

Én stilling er lyst ut ved Fortene Opplæring på Høytorp og Trøgstad Fort.

Erstattere og nykommere

Vigdis Gjerberg, rektor ved Askim videregående skole, forteller til Smaalenenes Avis at stillingene både skal erstatte tidligere lærere, men også være tilskudd til allerede eksisterende stillinger.

– Stillingene vi lyser ut er både for å erstatte lærere som går av med pensjon eller til annen stilling, og vikariater i forbindelse med permisjoner, forklarer hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Hvordan blir det å få maks 11 nye ansatte til skolen?

Vi håper på mange godt kvalifiserte søkere. De som blir ansatt vil vi ta godt imot og inkludere i kollegiet, sier Gjerberg.

Også på Mysen videregående skole er grunnene forskjellig for de fem ulike stillingene som er lyst ut.

– To av stillingene er vikariater for noen som har fått barn og er langtidssykmeldt, mens to heltidsstillinger er på bakgrunn av et økt behov rundt mattefaget som krever mye. Dette er en prioritering vi gjør, forklarer Therese Hagquist, administrasjonsleder på Mysen videregående skole. Stillingen på Indre Østfold fengsel skal ikke erstatte noen.

Det er neppe noen tvil om at fylkeskommunen har slått på stortrommen rundt årets store ansettelsesprosjekt.

– Vi har store ambisjoner på vegne av de videregående skolene våre. Vi er opptatt av mangfold og kontinuerlig faglig utvikling, avslutter Jan Helge Atterås.