Har satt inn Sea King i søket på Slitu – ber folk holde seg unna leteområder