Ja, slike tilbakemeldinger har jeg bl a fått etter årets kommunevalg.
«Har du slått deg kraftig i hodet?»
«Har det klikka for FrP»?
«Hva i all verden er det dere holder på med ?»

Ja det mangler ikke på tilbakemeldinger.
Nei. Jeg har ikke slått meg i hodet. Det har heller ikke klikka for meg. Og jeg er overbevist om hva jeg selv holder på med.
Vel det krever allikevel en forklaring på hvorfor mitt parti FrP ( og altså ikke jeg) har gått med på et valgsamarbeid med SP/Ap og Sv.
Nei jeg har heller ikke blitt sosialist. Jeg er fremdeles veldig blå politisk og vil fortsette som det.
FrP og jeg vil fremdeles føre FrP politikk. Årsaken til akkurat hva dere har fått med dere er at SP og Ap alene ikke klarte å få til et flertall til å styre kommunen. De var derfor ute etter et parti som ville bidra til styringsdyktighet. Og da falt valget på oss i FrP.
Vi har IKKE forpliktet oss til å føre annen politikk enn hva vi selv står for. Nemlig Frp-politikk.
Vi har snudd hver eneste stein som kan snus. Og vi fant ut at det beste for partiets politikk var å takke ja til det tilbudet som kom. Som var den eneste mulighet til å føre egen politikk.

Det er stor forskjell på å sitte i posisjon og opposisjon.

I opposisjon ville vi ikke få til noen verdens ting. Og det er slik den politiske hverdag fungerer.

Jeg vet at det er flere av våre velgere og støttespillere som nå sitter skuffet tilbake når man setter kaffen i halsen og leser dette. Men dere har stemt på oss for å føre egen politikk og det skal vi også gjøre. Vi skal være PÅ hele tiden og vi skal fremme de saker vi står for med hjelp av tilbakemeldinger fra dere innbyggere.
Vi i FrP er et folkelig parti både før og etter valget. Og jeg er overbevist at om dere er litt tålmodige så vil dere skjønne vårt valg for å få frem vår egen politikk.