Har henlagt saken mot rådmannen som dro til Sverige – dette er politiets begrunnelse

Rådmannen er glad for å få å fått beskjeden om henleggelse fra politiet.