Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Bliksland bru er en av tre trebruer som ble stengt etter at Tretten bru kollapset tidligere i høst. Årsaken er byggemetoden, brua har et fagverk bestående av tre.

«Vegvesenet leder på vegne av de ulike vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned dagen før. De respektive vegeierne av bruene har ansvaret for arbeidet videre».

– Disse tre bruene har ikke den bæreevnen som er forutsatt. Ulike forsterkningstiltak må gjøres før de kan gjenåpnes. Det er forskjeller i hvilke tiltak som må gjøres for den enkelte bru. Hvor lang tid dette vil ta er ikke klart nå, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. Viken fylkeskommune eier Bliksland bru, mens Vegvesenet bistår Eidsvoll kommune med Sletta bru siden den er en overgangsbru til E6 og Statens vegvesen eier Skubbersenga bru. Disse tre bruene har gjennomgått samme vurderingsprosess som de øvrige bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned.

– Vi stiller oss bak konklusjonen til Statens vegvesen. Vi tar nå som eier av brua ansvar for prosessen videre og eventuelle tiltak for at brua kan åpnes igjen. Dette er informasjon vi kommer tilbake til, sier Elisabeth Bechmann, som er avdelingssjef i rådsområde samferdsel i utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune. Eidsvoll kommune er kjent med konklusjonen knyttet til Sletta bru og stiller seg bak Statens vegvesens vurdering.

Den lokale limtrebrua holdes fortsatt stengt en stund fremover

Sperringer fjernes fra Bliksland bru: – Nå må folk bruke vettet!