Stedet det er snakk om er krysset mellom Klara Skoglunds gate (tidligere Edwin Ruuds gate) på fylkesvei 115, og Henstad allè i Askim, mest kjent som Gimmingkrysset. I 2019 vedtok bystyret i gamle Askim kommune enstemmig å regulere om Henstad alle og bygge lyskryss i Gimmingkrysset.

LES OGSÅ: Nå blir det lyskryss her

– I dette krysset oppstår det mye kø ovenfra, både for gående, syklende og bilister. Det er dessuten vanskelig å kjøre ut og det blir mye bråstopp i dette krysset, forklarte tidligere Askim-ordfører Trygve Westgård til avisen i 2019.

(Saken fortsetter under kartet)


Trenger en pekepinn

Nå, tre år etter vedtaket ble godkjent er Viken fylkeskommune på plass ved det mye omtalte krysset.

Hva gjør dere her?

Vi vurderer om vi skal sette opp et lyskryss her eller ikke. Dette gjør vi i forbindelse med utbedringen av Henstad alle, svarer kollegaen til Hoshang Fatah og Desirée Kulsås, Terje Andersen.

(Saken fortsetter under bildet)

LES OGSÅ: Sa ja til mye smalere bygate – men er aller mest bekymret for veikrysset like ved

I prosessen om det skal settes opp trafikklys eller ikke trenger fylkeskommunen nok data til å gjøre et valg. Dataene som de fire gjør ved trafikkrysset skal hjelpe fylkeskommunen med å bestemme om et trafikklyssystem er nødvendig eller ikke.

– Det er bra med trafikk her nå, sier Andersen mens han følger nøye med på trafikken. Alle fire har fått tildelt hver sin retning, og noterer om bilistene svinger til høyre, venstre eller kjører rett frem i krysset.

Kvartetten har i to ukedager observert og telt trafikken. Neste og siste gang de skal ut og telle er lørdag 22. oktober i 14-tiden.

– Vi må ha en pekepinn, så da må vi telle hvor mange biler som kjører forbi her når trafikken er på sitt høyeste, forklarer Andersen.

Men én ting er sikkert:

– Det blir ikke rundkjøring.