Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2018 oppfordret nordmenn til å ha beredskapslager hjemme.

I vår viste en undersøkelse at bare én av fire hadde fulgt oppfordringen.

DSB mener man bør være rustet til å klare seg selv i minst tre døgn. Uansett risikobilde i øyeblikket bør man alltid ta høyde for at uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at boligen mister strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Ni liter vann per person, holdbar mat, varmekilder og eventuelle medisiner inngår i beredskapslageret. Les mer på dsb.no

LES OGSÅ:

Er du forberedt? Egil (37) har kriselageret klart