MARKER: Biolog ved Høgskolen i Østfold, Jan Ingar Båtvik, kommer onsdag 29. mars til Kanalmuseet på Ørje og holder foredrag om truede arter langs Haldenvassdraget.

– Haldenvassdraget har mye å by på, både i og langs vannet. Noen av artene er relativt sjeldne i vårt land fordi de så vidt har tatt seg over til Norge fra svensk side, sier han.

Froskebitt og bunkestarr er to av plantene han vil ta for seg, begge på rødlista.

– Froskebitten var det relativt store forekomster av ved Otteid på 1800-tallet. Det hadde med tømmerfløtingen fra svensk side å gjøre. Nå er denne vannplanten så godt som borte, forteller Båtvik.

LES OGSÅ: Vil få flere ut i skogen – legger ned hundrevis av dugnadstimer hvert år

LES OGSÅ: Denne familien forlater aldri isen tomhendt

Haldenvassdraget har truede salamanderarter, og ferskvannskrepsen vil også bli nevnt.

Vannplanten Svanemat ble første gang observert i Norge i 1976 i Gjølsjøen i Øymark.

– Den regnes som en nykommer i norsk natur og er fraktet hit med fugl. En annen plante som er verdt å nevne er krans-tusenblad. Den finnes i Skinnarbutjern, opplyser Båtvik.

Foredraget ledsages av en rekke bilder og illustrasjoner. Arrangementet er i regi av Fotohistorisk Forum i Marker.