Har Svanhild Indre Østfolds fineste hage?

Svanhild Marie Kristiansen (76) flyttet til Askim fra Troms for fem år siden. Selv om den nye hagen er mindre enn den gamle, er den minst like fin.