Gult farenivå – brannsjefen har en klar oppfordring

Det er fare for skogbrann. Nå oppfordrer brannsjefen i Indre Østfold brann og redning folk å bruke sunn fornuft.