Neste helg bør du unngå riksvei 22 gjennom Trøgstad dersom du skal til Lillestrøm, Gardermoen eller ander steder på Romerike. Nord for Båstad sentrum graves nemlig veien tvert over. Og det er ingen opplagt omkjøring.

Veien til Romerike går da enten via E18/E6 og Oslo, eller ved å følge fylkesvei 115 til Løken i Aurskog og Høland og deretter kjøre mot riksvei 22 igjen.

– Det er dessverre ingen lokale omkjøringsmuligheter, sier byggeleder Jonathan Gross i Statens vegvesen.

Stikkrenne er et rør eller kulvert som leder vann tvers under en vei. På dette stedet finner vi begge deler. Da veien var smalere var det en kulvert. Siden ble veien bredere. Da ble det skjøtet med rør på enden. Deler av dette har kollapset. Og i løpet av helga skal to digre plastrør være på plass.

Før dette må det graves både dypt og bredt. Renna som graves ut blir seks meter dyp og drøyt 20 meter bred. Dette skjer i et område der kvikkleira ligger i bunnen. Gravejobben er skjedd etter en grundig vurdering av nettopp grunnforhold. Det betyr at det må graves forsiktig og at massene må flyttes forsiktig. Mest mulig av de gamle massene skal gjenbrukes på stedet med unntak av selve bæringen i veien.

Heller ikke er det aktuelt med noen midlertidig omkjøring på gravestedet.

Gross medgir at det har store konsekvenser for lokalmiljøet å få veien stengt på denne måten. Opprinnelig plan var å grave i sommerferien. I stedet valgte man å vente til etter høstonna.

– Det er mange hensyn som skal tas. Blant annet hjemmetjeneste, nødetater og pendlere, sier Gross.

I snitt passere det 3.500 biler per døgn på stedet. Forhåpentlig er tallet litt lavere i helga. Ifølge byggelederen valgte man full stenging på kortest mulig tid, med innbakt håp om å bli ferdig litt før.

Veien stenges fra og med fredag kveld 23. september til og med tidlig morgen mandag 26. september.