Glommen og Havass blir ett

Blir regionsjef: Thorvald Grini opprinnelig fra Mysen, med kontor på Ørje

Blir regionsjef: Thorvald Grini opprinnelig fra Mysen, med kontor på Ørje Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

I juni gikk Havass Skog gjennom mulige kandidater «å gifte seg med», og valget falt på Glommen. Etter forhandlinger ble styrene i Havass Skog SA og Glommen Skog SA enige om å anbefale sine andelseiere om å gå inn for en fusjon. I dag ble dette enstemmig vedtatt, på ekstraordinære årsmøter i både Glommen og Havass.

Får 3.700 medlemmer

– Begge organisasjonene er opptatt av de samme utfordringene og har en lang tradisjon for et godt samarbeid. Dette gir det beste grunnlaget for at det nye fellesskapet skal bli vellykket, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen i en pressemelding.

Nye Glommen Skog får 3.700 medlemmer, vil omsette to millioner kubikkmeter og få en årlig omsetning på ca 1,2 milliard kroner. Hovedkontoret blir på Elverum som i dag. Egil Magnar Stubsjøen fortsetter som styreleder, mens Rolf Th. Holm fra Havass trer inn som ny nestleder. Disponent Helge Urstrømmen fortsetter som daglig leder. Havass blir en av regionene i Glommen.

Thorvald Grini blir regionsjef

Tidligere daglig leder i Havass og opprinnelig Mysen-mann, Thorvald Grini, ansettes som regionsjef. Og kontoret som ligger på Ørje vil bli opprettholdt. Alle ansatte er sikret arbeid i det nye selskapet som vil være operativt så fort Konkurransetilsynet har gitt positivt tilsagn.

Fakta om Havass Skog SA

Havass Skog er en næringsøkonomisk samvirkeorganisasjon for skogeiere i deler av Østfold og Akershus,

som ble stiftet i 1929.

Andelslagets målsetning er å arbeide for å ivareta sine eieres skogøkonomiske, skogfaglige og

næringspolitiske interesser. Havass Skog har 1094 skogeiere som andelseiere. I 2014 omsatte Havass

Skog 330.0000 kbm tømmer til en verdi av 137 mill kr.

Fakta om Glommen Skog SA

Glommen Skog ble etablert i 1903, og er i dag eid av 2.600 skogeiere i Hedmark med hovedkontor i

Elverum. I dag har Glommen Skog 55 ansatte og mellom kr 800 – 900 mill kr i årlig omsetning.