Stopper produksjonen på Glava må Eirik (26) kaste seg rundt og ordne opp

Eirik Andersen har en viktig jobb i hjørnesteinsbedriften Glava. Dersom noe ryker i produksjonen må Andersen rette opp feilen så raskt som mulig.