Det skjer etter at politikerne i Ås og Nordre Follo kommuner underkjente framlagt reguleringsplan for både avgreining og hensettingsspor. I stedet fikk Bane Nor beskjed om å legge fram en annen og ny reguleringsplan som blant annet tar mer hensyn til jordvern.

Utsettelsen innebærer at byggestarten for ny Østre linje også forsinkes, og dette fikk lokalpolitikerne i Indre Østfold til å tenne på alle pluggene, blant annet med krav om at staten griper inn med reguleringsplan. Dette betyr at staten – og ikke kommunene – skal vedta den endelige planen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var kjapp med å åpne døra for statlig regulering, men gjorde det klart at Bane Nor satt med serven, det vil si formelt måtte søke om denne varianten. Dette brevet er nå sendt.

«Kommunene har, ved å kreve en løsning uten negative konsekvenser for matjord, natur- og kulturlandskap, stilt oss i en situasjon der vi ikke har grunnlag for å gjennomføre en planprosess med kommunene som planmyndigheter», skriver Bane Nor i brevet.

De vil også ha avklart om de i hele tatt er nødvendig å gjennomføre nye høringsrunder med kommunene.

Lokalpolitiker Erik Unaas (H) er fornøyd med utviklingen.

– Dette er tydelige budskap – jeg er glad for at Bane NOR sender så klare signaler, det er et godt grunnlag for at noen kan klippe i 2026 snora for ny jernbane til Indre Østfold.

Han framholder at den største garantien i for Indre Østfold er at heller ikke Vestre linje får utnyttet kapasiteten sin før avgreiningen er på plass.

I tillegg handler det om å sikre flest mulig tog og passasjerer for å få finansiert den nye Follotunnelen til 35 milliarder kroner.

– Når alt dette faller på plass i 2026, ligger det til rette for reisetid til/fra Oslo S til Askim på 39.55 og Mysen på 49.55 minutter. Og en frekvens på 30 minutter (to tog i timen). Det vil gi regionen helt nye muligheter. Også for «motstrøms pendling», og de muligheter som det gir for arbeidsplassvekst.

LES MER HER:

Bane NOR har bestemt seg – sender beskjed til Hareide innen 1. juli

Hareide: – Hvis Bane NOR mener statlig plan er nødvendig så følger vi det rådet

Jernbane-statsråd har hasteinnkalt til møte om Østre linje i morgen

Lei av at naboene forsinker ny Østre linje – ber staten gripe inn