Gjev pris forsvinner – slik skal innbyggerne fortsatt bli hedret

17. mai ifjor delte daværende ordfører Thor Hals (H) ut Askimplaketten til Roy Vidar Johannessen (t.v.) som tok imot den på vegne av Askim IF – Orientering. Den andre plaketten overrakte ordfører Thor Hals til Bård Tømmerås Løken som tok imot den på vegne av Askim IF – Skigruppa. Begge fikk 10.000 kroner hver. Nå erstattes plaketten av andre priser.

17. mai ifjor delte daværende ordfører Thor Hals (H) ut Askimplaketten til Roy Vidar Johannessen (t.v.) som tok imot den på vegne av Askim IF – Orientering. Den andre plaketten overrakte ordfører Thor Hals til Bård Tømmerås Løken som tok imot den på vegne av Askim IF – Skigruppa. Begge fikk 10.000 kroner hver. Nå erstattes plaketten av andre priser. Foto:

Fem kommuner med ulike pristildelinger har blitt til én. Men innbyggerne skal bli tildelt priser likevel. Når de fortjener det.

DEL

En ny kommune bør opprettholde en bredde i pristildelinger, slik at frivillighet, engasjement og kvalitet kan verdsettes innen flere ulike områder, mener et enstemmig samfunnsutvalg i Indre Østfold kommune.

Les også: Færre priser skal deles ut i storkommunen – Thor Hals håper viktig hederspris overtas av andre

Mange priser forsvinner

I de tidligere kommunene som ble slått sammen, var det tradisjon for å dele ut 16 ulike priser. Mange av disse forsvinner, blant andre Askimplaketten og Miljøprisen i Spydeberg.

Men innbyggerne skal fortsatt bli satt pris på. Nylig vedtok politikerne i samfunnsutvalget at det skal deles ut sju ulike priser med underkategorier i den nye kommunen. Saken skal vel å merke sluttbehandles i kommunestyret onsdag 20. mai.

Les også: Stakk av med kulturprisen: – Dette er stort

Nye priser

Dette er de sju nye prisene:

  • Næringspris. En påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen.
  • Stedsutviklingspris, herunder byggeskikkpris. Formålet er å hedre og stimulere personer, institusjoner, foreninger og lignende i kommunen som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse på grunn av lokalt engasjement for å utvikle sitt nærområde i positiv retning.
  • ldsjelpris.
  • Kulturpris. Formålet med prisen er å hedre enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg spesielt enten som aktiv utøver, eller vedvarende som leder, trener eller instruktør i det lokale kulturliv. Prisen skal favne hele det utvida kulturbegrepet.
  • Idrettspris.
  • Ungdommens pris – deles ut av ungdommens kommunestyre.
  • Klima og miljøvernpris.
  • I tillegg mener samfunnsutvalget at tidligere kommuners praksis med en årlig hedring av NM-, EM- og VM-vinnere bør fortsette i en eller annen form. Høyres gruppeleder Thor Hals fikk med seg utvalget på å sikre at også OL-vinnere blir hedret.

Egne arbeidsgrupper og statutter.

Hver pris skal få sin arbeidsgruppe. Størrelsen på prisene vil bli fastsatt av disse innen rammene av budsjettet. Det utarbeides statutter og budsjett for prisene.

Det skal også sendes en forespørsel til lokale banker, forsikringsselskaper og andre finansaktører for å høre om de ønsker å samarbeide om noen av prisene.

Artikkeltags