Gitte-Lise vant fram i trygderetten etter mange års kamp – likevel er framtidsutsiktene fortsatt usikre

I fem år kjempet Gitte-Lise Kastdalen om å få arbeidsavklaringspenger (AAP). Men selv etter at hun vant over Nav, går hun fortsatt en økonomisk vanskelig tid i møte.