Eiendommen er bebygget med våningshus, kårbolig, lave, redskapshus og pumpehus.

Også det kjente kioskbygget med tilhørende toalettbygg er en del av gårdseiendommen, som er på 257,8 dekar. I tillegg er det dyrket mark og skog på eiendommen.

Indre Østfold kommune har leieavtale med grunneieren om Lundebyvannet badeplass, og er ansvarlig for kioskdriften. I flere år har Ronny Hansen og familien drevet kiosken på badeplassen, men i år var det ingen drift i der.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er i tillegg to hyttefestetomter på eiendommen.

Anne Grete Løken Bredholt (53) solgte nylig Lundebyveien 135 og 137 til Thomas Lundeby (31) for 6,5 millioner kroner. Lundeby er nå ny eier av Lundebyvannet i Hærland, som også har søkt om konsesjon for landbrukseiendommen.

Smaalenenes Avis har vært i kontakt med både kjøper og selger, og de ønsker ikke å kommentere saken.