Gorm Frimannslund trer av som konsernsjef i Bane Nor etter en turbulent tid for jernbaneselskapet.

Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Beslutningen er tatt sammen med styret i Bane Nor etter en krevende periode for den norske jernbanen, skriver selskapet. Åpningen av Follobanen gikk alt annet enn på skinner.

Frimannslund ble utnevnt som konsernsjef for Bane Nor høsten 2016.

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med. Han har ledet Bane Nor gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene, sier styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor.

Frimannslund vil til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket. Styret setter nå i gang arbeidet med å finne en ny konsernsjef.

Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som mandag formelt ble overdratt til Bane Nor.