Det er til tider tøft å drive her: Det er ikke alltid vi har tatt ut lønn

Det er tøft å drive galleri gågata. Men å flytte inn på Askimtorget er ikke aktuelt.