Finn ut hvem du skal stemme på

DEL

I denne artikkelen publiseres episoder fra podcasten; Kampen om klubba. I hver episode snakker vi med en av de politiske 1.-kandidatene før valget 9. september. Det vil komme ut nye samtaler hver dag til alle de ti kandidatene er presentert.

Du vil også finne podcasten på Apple Podcasts, Spotify, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic og Stitcher.

Senterpartiet om fullføring av utdanning, skog som miljøtiltak og eiendomsskatt

Senterpartiets 1.-kandidat, Saxe Frøshaug, snakker om sin løsning for å få ned antallet uføre i Indre Østfold og hvordan flere skal komme seg gjennom utdanningen sin. Han reflekterer også rundt lærernes rolle i skolemattilbudet og satsing på skog som miljøtiltak.

Han snakker han om at innbyggere fortjener et klart svar når de spør om. Videre ønsker han ikke å setter kommunale tilbud opp mot eiendomsskatt. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan han tror Høyres Olav Breivik, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Høyre om flytting av beslutningsmyndighet, størrelse på skoler og byutvikling som unngår kriminalitet

I denne podkast-episoden kan du høre Hyres 1.-kandidat, Olav Breivik, snakke om kampen mot internasjonale selskap og at beslutningsmyndigheten må flyttes nedover i kommunen for drive den effektivt. Han fastslår også at hvis kommunen ønsker seg for mye, så er det ingen vei rundt å innføre eiendomsskatt.

Han resonnerer han rundt hvor stor en skole må være for å drives videre. Videre snakker han om grønne lunger i byene og hvordan bebyggelsen skal fortettes uten å skape grobunn for kriminalitet. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan han tror Senterpartiets Saxe Frøshaug, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Arbeiderpartiet om en felles vikarpool, strategiske eiendomsoppkjøp og bunnfradrag på eiendomsskatt

Arbeiderpartiets 1.-kandidat, Kathrine Hestø Hansen, snakker hvor viktig det er at Indre Østfold kommune blir et vi, der alle er med. Hun tror også at en felles vikarpool vil senke kommunes kostnader og hun snakker om hva bunnfradraget bør være på eiendomsskatt, hvis det skal innføres.

Videre reflekterer hun rundt strategiske oppkjøp av eiendommer og hvor store de ideelle skolene bør være. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Høyres Olav Breivik, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Miljøpartiet De Grønne om bilens rolle på bygda, vedlikehold og pendlerkommuners behov

I denne podkast-episoden kan du høre Miljøpartiet De Grønnes 1.-kandidat, Marius Hagen, snakker om forskjellene på Indre Østfold og Oslo og han reflekterer rundt bilens rolle på bygda. Han vil også prioritere vedlikehold av bygninger, for å slippe å reparere dem.

I tillegg påpeker han at pendlerkommuner har behov som må dekkes og han mener at kommunene må ta grep for å sikker gode innkjøp og at det må etableres et klimaregnskap.

Kristelig Folkeparti om alternativ til gratis skolemat, betingelser for eiendomsskatt og hva voksne kan lære av skoleungdom

Kristelig Folkepartis 1.-kandidat, Britt Egeland Gulbrandsen, snakker om betydningen av den nye storkommunes gjeldssituasjon. Hun reflekterer rundt betingelsene for eiendomsskatt og KrFs alternativ for at ingen barn skal være sulten på skolen, i stedet for gratis skolemat.

Vider snakker 1.-kandidaten om byer som er tilrettelagt for sykelister og forgjengere og hun mener at voksne har noe å lære av skoleungdommen. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Fremskrittspartiets Håvard Jensen, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Sosialistisk Venstreparti om hvilke private aktører som kan slippe til i eldreomsorgen og hva Indre Østfold kommune kan lære av Oslo

I denne podkast-episoden kan du høre Sosialistisk Venstrepartis (SV) 1.-kandidat, Åse Kristina Heien, forklarer hvorfor hun tror Indre Østfold kommune kommer til å trenge eiendomsskatt og hvordan hun vil sørge for at skatten blir skånsom.

Videre reflekterer hun rundt hvilke private aktører som kan slippe til i eldreomsorgen og hvordan den nye storkommunen har noe å lære av Oslo. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Høyres Olav Breivik, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Venstres ordførerkandidat om skepsis mot skolemat, vindmøller og villsvin

Vesters 1.-kandidat, Ingunn Herstad Hensel, snakker om behovet for en god plan for psykisk helse. Hun mener ikke bare at Mysen skal få et bad, men hun tror også på en ishall i Indre Østfold kommune. Eiendomsskatt er hun derimot usikker på.

Vider reflekterer 1.-kandidaten rundt gratis skolemat og forteller hvorfor hun mener at det kanskje ikke er en så god idé. I tillegg forteller hun om kampen mot vindmøller og villsvin og hun tar til orde for smaler sykkelstier. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Senterpartiets Saxe Frøshaug, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Partiet De Kristnes ordførerkandidat om hjemmeundervisning, alternativer til SFO og færre omsorgssentre

I denne podkast-episoden kan du høre Partiet De Kristnes (PDK) 1.-kandidat, Tom Henriksen, forklare hva som er forskjellen på PDK og KrF. Han tar også til orde for jevnlige folkemøter mellom politikere og innbyggerne i den nye kommunen.

I tillegg reflekterer 1.-kandidaten rundt hjemmeundervisning, alternativer til SFO og færre omsorgssentre i Indre Østfold. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan han tror Sosialistisk Venstrepartis (SV) Åse Kristina Heien, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Rødts Romy Rohmann om politisk overmot og sosial boligbygging

I denne podkast-episoden kan du høre Rødts 1.-kandidat, Romy Rohmann, reflektere rundt politisk overmot, problemet med bilavhengighet i Indre Østfold og frykten for renteøkning. Hun snakker også om begrensningene på grunn av gjelden i den nye storkommune og hvilke investeringer hun frykter at kommunen ikke er i stand til å gjøre.

Rødts 1.-kandidat har også planer for rimelige boliger og hvordan Norge skal komme nærmere selvberging med mat. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Fremskrittspartiets Håver Jensen, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Fremskrittspartiets Håvard Jensen om foreldres ansvar og retten til å vandre ute i underbuksen

I denne podkast-episoden reflekterer Frps 1.-kandidat, Håvard Jensen, rundt høflighet i politikken, tøff økonomisk styring i den nye storkommunen og muligheten til å gå ute i bare underbuksen. Han snakker også om hva han synes er viktige kriterier når en kommune skal gjøre innkjøp og foreldres ansvar.

I tillegg ligger Frps 1.-kandidat frem en detaljert plan for å gjøre den nye storkommunen mer miljøvennlig. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan han tror Arbeiderpartiets Kathrine Hestø Hansen, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

Artikkeltags