Gode barnehager og skoler er ingen utgift men en god invstering.

Det er positivt at så mange foreldre engasjerer seg for barnehagene våre.

Barna er vår viktigste ressurs, og som det helt korrekt hevdes, de første grunnleggende årene er antakelig de viktigste i våre liv.

Og jeg kan forsikre bekymrede foreldre om at også politikere er foreldre og besteforeldre som vil at barna våre skal ha det bra!

Og dette betyr også at det er et politisk ansvar å sørge for kompetente og engasjerte ansatte, gode lokaler, tilrettelagte åpningstider og nok kapasitet til å få plass hele året.

Frp

, Venstre, KrF og Høyre med et felles budsjett for å styrke skole og barnehage

I et felles budsjettforslag som ble lagt frem i Formannskapet og som selvsagt vil bli gjentatt i onsdagens budsjettmøte i Kommunestyret, går de fire partiene klart imot nedskjæringer i skole og barnehager.

FrP/Venstre/KrF/Høyre går imot både den foreslåtte reduksjonen på 3,2 millioner til skolene våre og den planlagte reduksjonen i antall barnehageplasser og en nedskjæring på 3,5 millioner til barnehagene.

Med over hundre barn som ikke får plass innen rimelig tid, ville det være direkte galt å legge ned en eksisterende barnehage med 27 plasser.

Partiene er enige om at Bekkeblommen barnehage på Knapstad må opprettholdes - i alle fall til et nytt og enda romsligere tilbudene på plass.

Å drifte gode barnehager, og å ha en tilstrekkelig kapasitet, er ingen utgiftspost, men en god investering i barna våre og deres fremtid!