Hyttebyen kan bli gjort om til boligfelt med hus med utsikt til Glomma

Hyttebyen på Kirkengen kan nå bli gjort om til hus.