Friskmeldte etter korona – men sliter fortsatt med pusten tre måneder etterpå