Ett lokalt sangkor, én av Norges fremste musikere og American Idol-deltaker fylte Turbinhallen

13. desember 2018, kl. 22:12