Intervju med Lars Erik Ludvigsen etter høydepunktene