«Foreløpig opptelling basert på menighetsrådenes rapportering viser at Åpen folkekirke beholder fire mandater, mens Nominasjonskomiteen mister et mandat og Bønnelista får et mandat i det nye bispedømmerådet», opplyser Borg Bispedømmeråd i en pressemelding.

Velgerne hadde tre lister å forholde seg til under kirkevalget. Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Bønnelista presenterer seg slik:

«Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokalstyrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Guds hellige Ånd.»

– Vi er i gang med den endelige opptellingen, sier valgrådgiver i Borg bispedømme Karianne Hjørnevik Nes. I tillegg til at vi registrerer personstemmer, registrerer vi også en del avvik fra den foreløpige opptellingen. Om det er store nok endringer til å endre det foreløpige resultatet vet vi ikke enda.

Endelig valgresultat blir publisert når alle bispedømmer er ferdig med valgoppgjøret. Valgresultatet i Borg blir publisert tirsdag 17.september kl. 17. Det vil si at både endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør Kirkemøtet blir kjent 20. september.

Eneste indre østfolding som stiller til valg er Tom Andre Henriksen på Bønnelista.

LES OGSÅ: Askimingen Tom (45) er plukket ut som én av 38 kandidater