Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) forventer at Forsvaret tar ansvar og følger opp saken om en kvinnelig soldat som ble filmet i dusjen gjentatte ganger.

– Jeg ser alvorlig på saken og forventer at Forsvaret tar sitt ansvar som arbeidsgiver og følger opp både denne konkrete enkeltsaken og systemene de har for å håndtere denne type saker, skriver Gram i en epost til Forsvarets Forum.

Gram berømmer også den 25 år gamle soldaten Julie Sandanger for å ha stått fram og fortalt om hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. Til sammen ble det avslørt 38 videoer på sersjantens mobiltelefon.

Dømt – men beholdt jobben

VG avslørte tidligere denne uka at mannen ble dømt til 90 dagers betinget fengsel for forholdet, men fortsatt har en lederrolle i Forsvaret. Tidligere generalløytnant Robert Mood var blant flere som reagerte kraftig på at mannen fortsatt har jobb i Forsvaret.

– Denne saken viser at Forsvaret fremdeles har en vei å gå for å få bukt med disse utfordringene, skriver forsvarsministeren i sin epost.

Høyres Hårek Elvenes har sendt skriftlig spørsmål til Gram i Stortinget om saken. Der ønsker Elvenes å vite hvilke tiltak forsvarsministeren vil gjennomføre for å forhindre at lignende situasjoner oppstår i fremtiden.

Kvinnenettverk krever oppgjør

Militært kvinnelig nettverk har også kommet med et opprop til Forsvarsdepartementet og Gram med krav om et tydelig oppgjør med seksuell trakassering i Forsvaret, skriver Forsvarets Forum.

«Vi ber Forsvarsdepartementet se til at Forsvaret etterlever nulltoleransen mot seksuell trakassering og gjør ord til handling. Med dette krever vi et tydelig oppgjør mot seksuell trakassering i Forsvaret og en gjennomgang av varslingshåndteringen, slik at Forsvaret kan være en trygg arbeidsplass for alle,» skriver nettverket.

– Vernepliktige, kadetter og ansatte skal føle seg trygge i Forsvaret. Det skal være enkelt og trygt å varsle om uønskede hendelser, det skal ikke være tvil om at varslene blir fulgt opp og at de som varsler skal bli ivaretatt på en god måte, skriver Gram.

Forsvarsstaben varslet tirsdag at de skal se nærmere på saken.

– Vi var ikke kjent med den før vi fikk spørsmål fra VG. Vi vil gå inn og se på denne saken i detalj, og se hvilke vurderinger som er gjort av hæren, som har behandlet denne saken så langt. Slik den fremstår, er jeg enig i at det ikke ser ut som vi har behandlet den på en ordentlig måte, sa viseadmiral Elisabeth Natvig den gang.

(©NTB)