En rapport fra Oslo universitetssykehus viser at Skadelegevakten har registrert 661 skader på grunn av elsparkesykkel hittil i år, av disse er 40 alvorlig skadd.

– Elsparkesykkel er ikke er ufarlig, spesielt hvis en er beruset og kommer i fart på glatt føre. Vi har i det siste registrert mange skadesaker der folk har skadet seg selv eller krasjet i parkerte biler, noe som medfører erstatningsansvar, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Nå er han bekymret for julebordsesongen.

– Blant dem som skadet seg på elsparkesykkel i oktober, var en av fire påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Nå i julebordsesongen er det all grunn til å frykte flere ulykker. Spesielt når berusede personer skal hjem på glatta i lakksko og finstas, sier Torbjørn Brandeggen.

Det er i dag kun krav til lys foran og bak på en elsparkesykkel. Det er ikke krav til hjelmbruk, piggdekk eller forsikring.

– Jeg tror ikke mange som bruker elsparkesykkel helt er klar over hvilken risiko de utsetter seg for dersom de ikke har en forsikring som dekker skader eller ulykker, påpeker Brandeggen.