Mellom 25 og 30 tilhørere møtte opp for å høre Sandlis foredrag «Konflikten i Ukraina». Møtene i regi av mannsforeningen i Askim menighet og Misjonsselskapet arrangeres månedlig. Selv om det er en kveld for menn, er kvinner velkommen. Så var det også interesserte damer til stede som hørte Sandli snakke om Europa og Russland – fra kald til varm krig.

(Saken fortsetter under bildet)

Trakk opp historiske linjer

Generalmajoren trakk linjene tilbake til andre verdenskrig og russernes store menneskelige tap. Selv har han vært i Russland og opplevd innbyggernes raushet og varme. Men det avhenger av at de vises respekt.

– Det er viktig å forstå hvordan de tenker. Ingen elsker sitt land mer enn russerne, sa Sandli.

Han gikk tilbake til Russlands invasjon i Ungarn i 1956, invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968 og beveget seg fram til 80-årene med glasnost og Sovjetunionens siste statsleder, Mikhail Gorbatsjov.

– Sovjetunionen ble oppløst og 15 selvstendige land oppsto. Warzavapakten ble oppløst i 1991. Landene i Øst-Europa skiftet side, NATO ble sterkere, og det ble kaos i Russland under president Boris Jeltsins styre. Han dugde ikke. Da Vladimir Putin overtok, ble han en populær leder som fikk orden på landet. Men han har en visjon, nemlig å bygge opp sovjetveldet igjen, hevdet Tor A. Sandli.

– I starten var han positiv til vesten, men opplevde etter hvert at Russland ble glemt. Gradvis ble Putin mer kritisk til vesten. I 1999 invaderte Russland Tsjetsjenia. Denne krigen var mye mer voldelig og alvorlig enn krigen i Ukraina, slo han fast

Krigen i Ukraina

Putin krevde at land i det tidligere Sovjetunionen ikke skulle få medlemsskap i NATO.

24. februar i år startet krigen i Ukraina – som er verdens kornkammer og transittland for olje og gass.

– I denne krigen benytter Putin brutale gangstere fra fengsler som står bak de grusomme krigsforbrytelsene. Den vanlige russiske soldaten er ikke slik, mener han.

Sandli nevnte også sabotasjen på gassrørledningene.

– Russland hevder at Norge står bak dette. Vi hjelper Ukraina, men tjener mye penger på krigen, slo han fast.

Kaffepause og spørsmål

Etter foredraget og kaffepausen fortsatte Sandli og åpnet også for spørsmål fra tilhørerne. Hva nå, Russland, var temaet.

– Kan vi håpe på et indre opprør i Russland som følge av invasjonen? undret Øivind Olsen.

– Vi kan jo håpe, svarte Sandli og minnet om at NATOs forhold til Russland har blitt direkte farlig og fiendtlig. Mange frykter en tredje verdenskrig etter at det gode samarbeidet mellom Russland og USA er sagt opp. Halvparten av verdens atomvåpen ligger nettopp i Russland. Han understreket samtidig at Russlands forhold til Norge er bedre enn til mange andre Nato-land.

(Saken fortsetter under bildet)

– Hadde situasjonen vært annerledes dersom Gorbatsjov hadde vært statsleder? undret Øyvind Langhus.

– Gorbatsjov ville ikke bruke militærmakt mot folket, men med en betingelse: At vesten ikke skulle rykke østover. Der gjorde USA en stor feil, hevdet Sandli. Han mener Nato burde latt russerne få en følelse av å være med – i stedet for å overkjøre landet.

– De lider av et mindreverdighetskompleks, slo han fast.

(Saken fortsetter under bildet)

– Skal ikke land fra øst ha lov til å søke medlemskap i Nato? undret Kenneth Gundersen.

Til det svarte Sandli at alle land har rett til det. Han understreket samtidig at utvidelsen av NATO mot øst er en av årsakene til invasjonen i Ukraina.

(Saken fortsetter under bildet)

Tor A. Sandli

  • Generalmajor Tor A. Sandli har hatt en rekke toppjobber innen militæret både i Norge og NATO.
  • Han har blant annet vært luftverninspektør, overadjutant for kongen, sjef for Forsvarets stabsskole og sjef for NATOs luftoperasjonssenter i Norge.
  • Sandli er topp utdannet i Norge, England og USA og har en rekke ordner og medaljer.
  • Sandli har kontakter over hele verden og følger spesielt med i det som skjer i Ukraina.
  • Han bor i Råde og jobber nå i organisasjonen «Folk og Forsvar».