I dag ligger Østfold jordskifterett i Sarpsborg, og har hele fylket som rettskrets. Jordskifteretten er en særdomstol for eiendom. Der blir eiendommer omformet, rettsforhold blir klarlagt og eiendomsgrenser blir fastlagt. Rettsmøtene i jordskifteretten avholdes i den kommunen som den aktuelle eiendommen ligger i.

Det sier dermed kanskje seg selv at de ansatte i jordskifteretten reiser mye rundt omkring i rettskretsen, som i dag er hele Østfold fylke.

Domstolkommisjonen har foreslått å slå sammen tre jordskifteretter (Østfold, Akershus og Oslo og Glåmdal) til å bli én; Østre Viken jordskifterett. Den nye rettskretsen blir da tilsvarende rettskretsene til de tre foreslåtte tingrettene Follo, Romerike og Østfold.

Disse kommunene blir tilhørende Østre Viken jordskifterett

Nye Romerike tingretts rettskrets: Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes (Akershus), Nittedal, Nord-Odal, Rælingen, Sør-Odal og Ullensaker.

Nye Follo tingretts rettskrets: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Marker, Nesodden, Nordre Follo, Skiptvet, Vestby og Ås

Nye Østfold tingretts rettskrets: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg og Våler (Østfold).

Mindre effektivt

Leder ved Østfold jordskifterett, Guro Bryggen, reagerer på at Domstolkommisjonen vil ha kun ett lokale for jordskifteretten på et så stort område. Hun mener reisebelastningen er stor for de ansatte allerede, og tror den vil blir verre dersom sammenslåingen blir et faktum.

– Om arbeidsplassen vår blir flyttet til Lillestrøm, må vi ta et valg om vi ønsker å være med og bli pendlere, eller finne noe annet å gjøre, sier Bryggen. De syv ansatte, som bor i Nedre Glomma-regionen og Indre Østfold, må da i tillegg til å reise langt for å komme til og fra jobb, også få lange reiser i arbeidstida.

I mange av sakene må også ingeniører ut og gjøre feltarbeid ved den aktuelle eiendommen.

– De ansatte må bruke mye mer tid i bil. Det blir dyrere for domstolen både fordi mye av arbeidstiden går med til reising, og at reisebudsjettet kommer til å øke betraktelig, sier hun.

Hver sak vil sannsynligvis ta lenger tid når man må reise mye. Bryggen innrømmer at hun sliter med å se hvordan sammenslåingen og flyttingen skal være kostnadsbesparende.

Vil ha avdeling i Østfold

Ett av medlemmene i Domstolkommisjonen, Vidar Otterstad, tok til orde for å ha en avdeling i Østfold, slik at Østre Viken jordskifterett har lokaler både i Lillestrøm og i Østfold. Dét forslaget liker Bryggen.

– Vi er ikke imot en større rettskrets, eller sammenslåing, vi ser mange fordeler med det. Men vi mener det bør være to rettssteder, og ikke ett, forklarer hun.

Foreløpig er det ikke lagt inn i forslaget at det skal være et rettssted i Østfold, men Bryggen står klar til å foreslå det så snart saken kommer ut på en eventuell høring. Det vil hun i så fall ha på samme sted som foreslåtte Østfold tingrett.