Torsdag holder Mysen kirke dørene åpne fra klokken 17 til 20 etter de tragiske dødsfallene.

– Når vi åpner kirken så er det for at man skal ha et sted å samles, slik at man ikke sitter hjemme for seg selv med tanker. Kom heller til oss enn å være alene, oppfordrer ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland i Den norske kirke.

Det blir mulighet for lystenning, samtale og man kan være i kirkerommet, opplyser hun.

– Det er naturlig for oss å være tilgjengelige når sånne situasjoner oppstår. Vi samarbeider med kriseteamet i kommunen, og skal være et støtteapparat rundt ungdommen og lokalbefolkningen, sier Vormeland.

Elever ved Askim og Mysen videregående skole

Den ene av de to avdøde tenåringsguttene var elev ved Mysen videregående skole. Den andre har tidligere vært elev ved både Askim og Mysen videregående skole. Det bekrefter politiet.

Assisterende rektor Janne Ruud Østby ved Mysen videregående opplyser at skolen ønsker å ivareta både pårørende, medelever og ansatte på best mulig måte i den krevende situasjonen.

– Skolen har i samarbeid med kommunen styrket bemanningen for elevoppfølging. Elever har fått beskjed gjennom intern informasjon om hvor de finner de voksne. I tillegg oppmuntrer vi alle til å komme på skolen fremfor å bli sittende alene hjemme. Alle elever har også fått informasjon om steder de kan oppsøke og treffe voksne og andre elever utover ettermiddagen og kvelden. Helsesykepleiere inngår i skolens tilbud om oppfølging. Alle voksne på skolen er innstilt på at vi yter den innsatsen som trengs for å ivareta våre elever. Skolen gjennomfører undervisning, men viser spesielt stor forståelse for elevers behov for samtaler, tid til ettertanke, ulike reaksjon også videre, uttaler Janne Ruud Østby.

Rektor Vigdis Gjerberg ved Askim videregående skole tar dødsfallene tungt:

– Dette er kjempetrist. Det er det verste som kan skje, at ungdom i lokalsamfunnet vårt blir borte. Elevtjenesten vår er tilgjengelig for elever som ønsker en prat. Elevtjenesten består av skolens rådgivere og helsesykepleiere fra kommunen, opplyser Gjerberg.

Guttedag på helsestasjonen

Også Helsestasjon for ungdom vil holde åpent torsdag, men med sine ordinære åpningstider.

 • I Mysen er helsestasjonen i Kløverveien 2 åpen for alle ungdommer fra klokken 14 til 16.
 • I Askim er helsestasjonen bak rådhuset åpen fra klokken 14 til 17, men kun for gutter ifølge kommunens hjemmesider.

Kommunen har i tillegg gått ut med råd til foreldre om hvordan man best mulig kan ivareta barn og ungdom etter en krise. Se rådene nederst i artikkelen.

Trenger du å snakke med noen?

I Mysen holdt Røde Kors-huset åpent onsdag kveld. De er fortsatt i beredskap de neste dagene hvis noen skulle trenge det.

– Erfaringsmessig oppfordrer vi alle til å prøve og samles når det skjer tragiske hendelser. Hvis noen ønsker det så åpner vi huset så fort vi kan. Både ungdomsteamet og kriseteamet i kommunen er klar over at vi stiller opp på kort varsel. Da vi holdt åpent i går var det ingen innom her, men da var det også åpent andre steder hvor folk samlet seg, sier Per Arne Hovland, leder ved Mysen og omegn Røde Kors.

Råd til foreldre etter de tragiske hendelsene i Mysen

Hvordan ivareta barn og ungdom etter en krise

Barn og unge kan oppleve ulike reaksjoner etter en krise. Typiske reaksjoner kan være:

 • nummenhet, uvirkelighetsfølelseengstelse,
 • redselgråtkroppslige reaksjoner, urolavere toleranse,
 • mer sinne, gråt og aggresjon
 • lavere interesse for skole og fritidsaktiviteter
 • sosiale vansker eller atferdsvansker
 • nedsatt konsentrasjon og hukommelse
 • søvnvansker
 • skyldfølelse

Noen viser ikke reaksjoner. Det betyr ikke at de ikke foreligger. Det kan ta tid før man klarer å forholde seg til det som har skjedd.

Råd til foreldre

Barn og unge er i behov av trygghet, forståelse, aksept og støtte etter en krise. Her er noen tips til hvordan du kan ivareta barnet ditt:

 • Ro deg selv ned, før du snakker med barnet ditt.
 • Det er ikke alle barn/unge som ønsker å prate om det som har skjedd, men det kan være nok at du som forelder tilbyr deg.
 • Ikke press ungdommen, men gi barnet ditt flere tilbud.
 • Dersom barnet ditt ønsker å prate med deg, lytt til deres tanker og følelser og anerkjenn hva de kommer med.
 • Gi den informasjonen du har (vær ærlig) tilpasset barnets alder og modenhet.
 • Fokuser på hva denne hendelsen gjør med barnet ditt.
 • Unngå løsningsorienterte kommentarer som «det blir bedre med tiden», «du har jo noe annet å leve for», eller at du skifter fokus.
 • Vær tydelig med barnet ditt på at du er tilgjengelig, at du bryr deg, og at det ikke er rart at dette berører. Signaliser på at det er greit å snakke om hendelsen, også over tid.
 • Hold på hverdagslige rutiner hvis mulig.
 • Støtt sosialt samvær med andre.

(Informasjon fra RVTS, senter for krisepsykologi, LEVE)

Kilde: Indre Østfold kommune

De siste årene har det blitt større åpenhet i pressen rundt et tema som tidligere har vært tabubelagt. Også blant pårørende har man sett dette, det framkommer i dødsannonsene. Han eller hun «valgte å forlate oss», eller «tok sitt eget liv». Her kan du lese mer om hvordan norske medier forholder seg til omtale av selvmord.