Selskapet Silver oppfyller ikke alle krav fra myndighetene, men har fått tid fram til 31. desember med å forsøke å løse problemene.

Mye tyder imidlertid på at det ikke vil lykkes, og selskapet vil da bli satt under offentlig administrasjon, altså gå konkurs.

Om det skjer, vil pensjonsmidlene i selskapet bli nedskrevet. Kundene risikerer å miste 30 til 50 prosent av pensjonen sin, ifølge beregninger Forbrukerrådet har fått oppgitt.

Silver sier til NTB at de støtter rådet fra Forbrukerrådet om at kunder som har mulighet til å forlate selskapet, bør gjøre det.

– En del er i ferd med å flytte, men vi har ikke hatt noe stort rush foreløpig, sier kommunikasjonsdirektør Jon Haugan i Silver.

5.000 kunder kan flytte

Brorparten av selskapets kunder sitter låst fast i en avtale, siden de har fripolise med avkastningsgaranti. Men om lag 5.000 kunder har avtale med investeringsvalg. Disse kundene bør snarest flytte pengene sine over i et annet selskap for å unngå å tape penger, mener Forbrukerrådet.

– De ulike produktnavnene gjør det litt forvirrende for kundene. Det første vi råder folk til, er å ta kontakt med Silver og undersøke om de kan flytte, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, til NTB.

Selv om selskapet har fått utsettelse fram til nyttår, er det ingen grunn til å vente, mener Forbrukerrådet.

– Risikoen er så stor, at selv om det er noen kostnader forbundet med å flytte, så er det likevel verdt det, sier Jensen.

Markedet gikk i stå

Silvers problem er at de ikke evner å oppfylle forpliktelsene som ligger i fripolisenes avkastningsgaranti. De om lag 18.000 kundene som har fripoliser med garanti, er innelåst i selskapet fram til en eventuell konkurs. Ingen andre livsforsikringsselskaper vil nemlig overta forpliktelsene overfor disse kundene.

Regelendringer fra EU, som skal sikre kundenes interesser gjennom strengere kapitalkrav for finansintitusjoner, ligger bak. Regelendringene rammet Silver særlig hardt, ettersom det er et selskap som har spesialisert seg på fripoliser.

– Mange kunder kom til i forrige tiår. På det tidspunktet var investeringen økonomisk rasjonell, men så kom regelendringen som gjorde at hele fripolisemarkedet har gått i stå, sier Jensen.

Silver vil bistå

Forbrukerrådet gir Silver honnør for å opptre ryddig overfor kundene og bistå dem med å forlate selskapet.

Kommunikasjonsdirektør Jon Haugan sier selskapet jobber med å finne løsninger, men vil ikke gå inn på hva det er. Han understreker at selskapet jobber for å unngå konkurs.

– Vi har på ingen måte gitt opp. Vi forsøker fortsatt å forhandle fram en løsning, sier han. (NTB)